LIGUE AGORA! 210 008 900
 
 
Necessita de ajuda? Info: 210 008 901

EZOTV Jósok, Lától, Médiumok című televíziós műsor általános szerződési feltételei

A „Jósok, Látók, Médiumok“ nevű ezoterikus tanácsadói közvetítői szolgáltatás (továbbiakban “Szolgáltatás”) keretében a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.; a továbbiakban „Szolgáltató“) összeköti az ezoterikus tanácsadó szolgáltatást igénybe venni kívánó Fogyasztókat (továbbiakban “Fogyasztó”) telefonon keresztüli tanácsadást nyújtó tanácsadókkal (továbbiakban “Tanácsadó”). A szolgáltatás a „Jósok, Látók, Médiumok“ című televíziós műsorban és a www.ezo.tv honlapon jelenik meg.

A szerződés elfogadása, hatálya

A szerződés (ÁSZF) a Szolgáltató és a Fogyasztó között jön létre, és azok szerződéses viszonyát szabályozza. Amennyiben Fogyasztó igénybe veszi a szolgáltatást, ezáltal elfogadja az ÁSZF minden pontját, melynek mindenkor hatályos formája a www.ezo.tv weboldalon megtalálható és onnan letölthető.

A szerződés tárgya

 • Jelen szerződés tárgya a telefonos ezoterikus közvetítői szolgáltatás, amelyért Fogyasztó díjat fizet. A Szolgáltatás a Fogyasztókat összeköti az ezoterikus tanácsadást végző Tanácsadókkal, akik különböző témában végeznek tanácsadást: tarot kártya, szerelem, karrier, numerológia, asztrológia stb. A szolgáltatás a „Jósok, Látók, Médiumok“ című televíziós műsorban és a www.ezo.tv honlapon jelenik meg. A Szolgáltató biztosítja a fenti szolgáltatás érdekében a megjelenítéshez szükséges platformot a tanácsadók részére, valamint a különböző technikai kommunikációs eszközökön keresztül, például telefonon, sms-en, e-mailen és más kommunikációs csatornákon keresztül.

 • A Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat, nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűséégét vagy alkalmazhatóságát illetően. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Tanácsadók által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

 • A tanácsadók nem a Szolgáltató alkalmazottai vagy teljesítési segédei. A tájékoztatások alapján keletkező jogok és kötelezettségek, továbbá a tájékoztatásokból keletkező igények kizárólag a Fogyasztók és a tanácsadók között keletkeznek. A Szolgáltató nem vizsgálja a Fogyasztó személyazonosságát és cselekvőképességét.

 • Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk:

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

 • Egészségügyi, gazdasági, pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk: 
  A Tanácsadók által nyújtott egészséggel, gazdasággal, pénzügyekkel kapcsolatos információk általánosak, tájékoztató jellegűek. A Tanácsadók tanácsai nem helyettesítik az adott foglalkozás szakmai szakértőinek esetleges véleményét, álláspontját. A tanácsadók például nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérjük, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

 • A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri.

A szolgáltatás tárgya

 • A szolgáltatás tárgya a Fogyasztók és a tanácsadók közötti kapcsolat létrehozása, az ezoterikus közvetítői tanácsadó szolgáltatás rendelkezésre bocsájtása.

 • A Jósok, Látók, Médiumok című televíziós műsorban rendelkezésre bocsátott témák, továbbá szolgáltatások választéka a Szolgáltató által kiegészíthető és megváltoztatható annak érdekében, hogy a Szolgáltató azokat jobbá tegye vagy a technikai újdonságokhoz igazítsa, amennyiben ez a Fogyasztó vagy a Szolgáltató érdekeinek figyelembevételével elvárható. A Szolgáltató a közvetítői szolgáltatást a fennálló technikai és működési lehetőségek keretei között bocsátja rendelkezésre. A folyamatban lévő karbantartási és továbbfejlesztési munkálatok alatt a szolgáltatás átmenetileg korlátozottan lehet elérhető, vagy megszakadhat. Ezzel kapcsolatos igényeket a Fogyasztók nem érvényesíthetnek.

 • A tanácsadásért a Fogyasztók díjat kötelesek fizetni. A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszámok és bruttó hívásdíjak a televízió képernyőjén a teljes adásidő alatt a Fogyasztók számára olvashatóan feltüntetésre kerülnek.

 • A Szolgáltató nem szavatol a telefonos kapcsolat létrejöttéért, fennmaradásáért és annak technikai minőségéért. Az információk közvetítésére igények nem támaszthatók.

 • A Szolgáltató figyelembe veszi harmadik személyek kulturális és vallási beállítottságát. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy olyan személyeket kizárjon a szolgáltatásból, akik az ÁSZF rendelkezéseit megsértik, illetve akik maguknak nem megengedett módon előnyt szereznek, amennyiben ez a tisztességes eljárás és esélyegyenlőség alapján más Fogyasztók érdekében szükségesnek látszik. A szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy telefonhívásokat ne közvetítsen, illetve telefonhívásokat megszakítson, amennyiben azok sértő, rágalmazó, bántó, fenyegető, obszcén, pornográf vagy bármilyen más módon törvénybe vagy jó erkölcsbe ütköző kijelentéseket tartalmaznak. A Szolgáltató a fentieken kívül fenntartja magának a jogot, hogy olyan Fogyasztók továbbkapcsolását, akik nyilvánvalóan nem alkalmasak arra, hogy a tanácsadóval élő műsorban beszélgetést folytassanak, mint pl. ittas állapotban lévők, mentális betegségben szenvedők, kiskorúak a Szolgáltatásból kizárja. Végezetül jogosult a Szolgáltató megtagadni azon személyek továbbkapcsolását, akik olyan kérdést tesznek fel, amely nem kapcsolódik az aktuális élőadás témájához. Az ilyen esetek nem érintik a Szolgáltatás felhasználásából eredő díjigényünket.

A televízió csatornákon sugárzott műsorokban a Fogyasztók kétféle szolgáltatás közül választhatnak:

 • Élő, televíziós jóslás a stúdióban ülő jóssal vagy jósokkal. Ebben az esetben - tekintettel a hívások tömeges voltára - a hívókat a Szolgáltató a hívás időpontja alapján sorrendbe állítja, s ezen sorrend alapján kapcsolja be őket a stúdióba, hogy a jósnak feltehessék kérdéseiket. A beérkező hívásokat egy automata hanginformációs ügyfélszolgálati rendszer (IVR - Interactive Voice Response) fogadja. A Fogyasztónak a várakozás során bármikor lehetősége van visszatérni a főmenübe, és telefonos privát jóslást kérni vagy megszakítani a vonalat. A telefonhívás nem garantálja a közvetlen műsorba kapcsolást. A stúdióba bekapcsolásra nem kerülő hívások és a várakozás időtartama is kiszámlázásra kerülnek. Ez a hívás tehát kockázattal jár, mivel nem garantálja az adásba való bekerülést.

 • Telefonos privát jóslás, azaz a képernyőn lévő kisebb ablakokban megjelenő jóssal vagy jósokkal - a nyilvánosság kizárásával - történő közvetlen beszélgetés, amelyre egyébként adásidőn kívül is, a hét minden napján 0-24 órában lehetősége van a Fogyasztónak. Ebben az esetben a Fogyasztónak lehetősége van az általa kiválasztott jóshoz kerülni, vagy amennyiben azt szeretné, a rendszer kapcsolja egy elérhető tanácsadóhoz. A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott jóshoz kapcsolást. A jóshoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

A Szolgáltatás díja és számlázás
A Szolgáltatást a Nézők az alábbi emelt díjas telefonszámokon és bruttó hívásdíjakon érhetik el:

  Telefonszámok
  Magyarországról Szlovákiából Romániából
  06 90 633 900 0 900 700 799 0 903 760 800
 
  Bruttó hívásdíjak
  Magyarországról Szlovákiából Romániából
  485 Ft /perc 2 EUR/perc 1,99 EUR /megkezdett perc
 

Ügyfélszolgálati telefonszámok:
Magyarország: 06 1 877 2509
Szlovákia: 02 2080 0208
Románia: 0318 242 146
A külföldi nézők külföldről hívható telefonszámokon vehetnek részt az adásban, illetve a szolgáltatásban. Ennek telefonszámai és hívásdíjai szintén az adás képernyőjén feltüntetésre kerülnek.
A hívások díjának kiszámlázása a beszélgetés végeztével, a telefonszolgáltató által kibocsátott számlán keresztül történik. Amennyiben – kivételes esetben – foglalt jelzés hallható, úgy a hívás ingyenes.
 

Részvétel

Az alábbi szabályok a teljesség igénye nélkül kerültek feltüntetésre.
 • A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött nagykorú személy, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot
 • A telefonhívás önmagában nem garantálja azt, hogy az élő adásban a kiválasztott tanácsadóval lehetőség nyílik a beszélgetésre és nem garantálja azt sem, hogy a megfelelő tájékoztatást megkapja a Fogyasztó. Az élő televíziós kapcsolat csak akkor jön létre, ha rendelkezésre áll egy megfelelő szabad vonal. A Fogyasztó nem támaszthat igényt az élő műsorba történő bekapcsolásra.
  Azzal, hogy a telefongombok (DTMF) segítségével az Jósok, Látók, Médiumok című élő műsorba történő kapcsolást választja, Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás kép- és hangfelvételét:
  • bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;

  • a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;

  • sokszorosítsa;

  • terjessze (akár promóciós célból is); és

  • bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.
    

 • A Fogyasztó köteles a közvetítési, illetve a tanácsadási szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjakat megfizetni. A Fogyasztó köteles azokat a díjakat is megfizetni, amelyek a vele együtt közösen fogyasztó személyek által vagy illetéktelen használat során merültek fel, amennyiben az ilyen jellegű használat részére felróható. Amennyiben Fogyasztó díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltatónak joga van Fogyasztót meghatározott időre, vagy tartósan kizárni a Szolgáltatásból

 • A Fogyasztó nem reklámozhat az Jósok, Látók, Médiumok-on keresztül más emelt díjas szolgáltatásokat (0690-es számok), illetve nem üzemeltethet más szolgáltatásokat, továbbá nem csábíthatja át jelen Szolgáltatás ezoterikus tanácsadását végző tanácsadóit és használóit más emelt díjas szolgáltatásokhoz vagy más szolgáltatókhoz. Ezen feltételek megsértése kizárást von maga után.

 • A Fogyasztó vállalja, hogy élő televíziós műsorok keretében a televízió nyilvánossága előtt nem tesz olyan kijelentéseket, és nem is kérhet olyan felvilágosítást amelyek

  1. termékek vagy szolgáltatások nyílt vagy burkolt reklámjának minősülnek,

  2. sértőek vagy negatívak a Jósok, Látók, Médiumok című műsorra vagy annak minőségére nézve,

  3. politikai, közéleti nézeteket, szervezeteket vagy személyiségeket népszerűsítenek vagy szidalmaznak,

  4. alkalmasak más emberek vallási vagy egyéb meggyőződésének megsértésére,

  5. nem felelnek meg az általánosan elvárható erkölcsi és ízlésbeli normáknak vagy

  6. nem tartoznak a Jósok, Látók, Médiumok című műsorhoz, ellentételesek annak céljával, tartalmával. Ezek megsértése esetén a Szolgáltató a Fogyasztót haladéktalanul kizárhatja a Jósok, Látók, Médiumok igénybevételéből.

 • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből eredően, a szolgáltatás igénybevételével elállási, felmondási jogát elveszti (45/2014. Korm. rendelet 29.§), és ezen tájékoztatást a Fogyasztó kifejezetten tudomásul vette. A Szolgáltató ezen beleegyezéssel kezdi meg a szolgáltatás nyújtását.

 • Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során bűncselekményt nem valósíthat meg, köteles a Tanácsadók, illetve harmadik személyek személyiségi és egyéb jogait tiszteletben tartani.

 • Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF automatikus elfogadását jelenti.

SMS jóslás

 1. A televíziós műsorban a Nézőknek lehetőségük van emelt díjas SMS-ben kérdezni a jóst. SMS-ben küldött kérdésre a jós az élő adásban élő szóban válaszol. Amennyiben az élő adás alatt nem kap választ a Néző/Fogysztó a kérdésére, úgy adás után SMS-ben kap tájékoztatást jósunktól.

 2. A Fogyasztó minden általa elküldött SMS-ért fizet a Szolgáltatás használata során. Ez akkor is fennáll, ha az üzenetét hibásan vagy rosszul, esetleg értelmezhetetlenül fogalmazza meg, valamint ha a Fogyasztó üzenetéből hiányzik az EZO indítószó (lásd 8.pont).

 3. A Fogyasztó felelőssége, hogy hány üzenetet küld a Szolgáltatás igénybevételekor. Ez igaz akkor is, ha egy üzenetet olyan hosszan fogalmaz meg, hogy az csak két vagy több üzenetben kerül elküldésre a telefonjáról.

 4. Az Fogyasztó által egy SMS üzenetben küldhető tartalom mérete limitált, így a maximálisan felhasználható karakterek száma 160 karakter GSM kódolás (ékezet nélküli szöveg az SMS-ben) esetén illetve 70 karakter UNICODE kódolás (SMS szöveg ékezettel) esetén. Lehetőség van hosszabb üzenet küldésére is. Ebben az esetben a 160 karakteren (GSM kódolású) felüli szöveg már egy második elküldött SMS-nek minősül. Ebben a formában összesen 3 db egybefüggő SMS küldhető. A Fogyasztó minden esetben az elküldött SMS-ek darabszáma után fizet telefonos szolgáltatójának

 5. Az SMS jóslás igénybevételéhez a Fogyasztónak mobiltelefonnal, érvényes mobiltelefon előfizetéssel valamint emelt díjas szolgáltatások igénybe vételéhez való távközlési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezen feltételek nem teljesülés esetén a Szolgáltatás nem vehető igénybe. Ezen technikai feltételek biztosításáért a Fogyasztó felelős.

 6. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

 7. A Fogyasztó köteles mobiltelefonját biztonságos helyen tárolni. A jogosulatlan használatból eredő károkat nem áll a Szolgáltató módjában megtéríteni, az ez által keletkező költségek teljes mértékben a Fogyasztót terhelik.

 8. A szolgáltatás igénybe vételekor a Fogyasztó a megadott SMS számra, a megadott formátumban elküldi kérdését. Az SMS jóslás formátuma: A Fogyasztó az „EZO keresztnév  születési dátum és feltett kérdés” /pld.:JOS Kriszta 1945.01.01. Jol sikerul a vizsgam?/ tartalmú SMS-t elküldi a 06 91 336 000-as emelt díjas SMS számra, melynek ára: bruttó 508,- Ft/SMS (lásd 4.pont: ékezettel és ékezet nélkül megfogalmazott SMS üzenet). Ezt követően a jós élő adásban élő szóban választ ad a feltett kérdésre. Amennyiben az élő adás alatt Fogyasztó nem kap választ a kérdésre, úgy a jós adás után SMS-ben válaszol a feltett kérdésre. A válasz SMS üzenetek hossza maximum 160 karakter.

 9. A jós egy SMS-ben csak egy kérdést válaszol meg. Amennyiben több kérdés érkezik egy adott SMS-ben, úgy egyet önkényesen kiválaszt, és azt válaszolja meg. A Fogyasztónak minden egyes kérdéshez új SMS-t kell küldenie!

Adatkezelés

 • A szolgáltatás nyújtása során az érinttettek által megadott, vagy a szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő kezeli. A személyes adatok minden esetben a Szolgáltató rendszerében kerülnek rögzítésre, az adatokat – a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben – kizárólag a Szolgáltató használhatja fel.

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, beleértve az SMS-ben tett nyilatkozatot is.

 • Az adatkezelésre a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató az irányadó. Az érintett adatai megadásával és a szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

 • Az érintett jogait az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint gyakorolhatja.

 • A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató jósokkal folytatott beszélgetését rögzítse és felhasználja az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

A szolgáltató felelőssége

 • A Fogyasztó szélsőséges telefonhasználatáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. Emelt díjas telefonszám gyakori felhívása eredményezhet szokatlanul magas telefonszámlát. Ezért Szolgáltató kéri a Fogyasztót, hogy figyeljen telefonálására, ellenőrizze folyamatosan telefonos költségeit.

 • A www.ezo.tv honlapon kiemelten a tanácsadókról jelennek meg információk, illetve a szolgáltatásról. A szolgáltató folyamatosan törekszik arra, hogy a rendelkezésre bocsátott információkat tartalmilag helyesen és lehetőleg aktuálisan közölje, ezzel kapcsolatos felelősségét azonban kizárja.

A Fogyasztó felelőssége

A Fogyasztó a jelen ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén harmadik személyek által érvényesített igényekért köteles helytállni. A Szolgáltató a Fogyasztó magatartására visszavezethető jogsértések esetén felelősségét kizárja. Amennyiben a Szolgáltató felelőssége a Fogyasztó magatartásáért bizonyításra kerül, abban az esetben a Szolgáltató a Fogyasztóval szemben érvényesítheti az ezzel kapcsolatos igényét.

Szerzői jog

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kép- és hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató minden jogot, különösen a másoláshoz, feldolgozáshoz vagy lefordításhoz való jogot, akár részletekben is, kifejezetten fenntart. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó internetes megjelenés tartalmának semmilyen része, sem a szövegek, zenék, videók, stream-ek vagy képek a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem másolhatók, illetve nem terjeszthetők. A Szolgáltató a művek megjelenítésével, többszörözésével kapcsolatban minden jogot fenntart. Bármilyen ezzel kapcsolatos jogosultság csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható harmadik személyek által.

Záró rendelkezések

 • Ezen szerződésre kizárólag a magyar jog alkalmazandó.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

 • Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni az ÁSZF érvényességének megjelölésével együtt.

 • Szolgáltató adatai: Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17.)