LIGUE AGORA! 210 008 900
 
 
Necessita de ajuda? Info: 210 008 901

Az alapdíjas telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Ingyenes jóslást igénybe vevők számára

1.      A Telemedia Holding Kft., 1012 Budapest, Márvány utca 17, (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) különböző reklámfelületeken meghirdetett telefonszámok felhívásával vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

2.      A Szolgáltatás leírása.

A Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalról történő kapcsolással érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Fogyasztó) számára. A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjat a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 2. pontban foglaltak alapján a hirdetésben szereplő telefonszám felhívásával a Fogyasztó telefonos jóslási csomagot tud alapdíjon felhasználni. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolgáltatás előnye, hogy a meghirdetett csomagok percdíja általában kedvezőbb, mint az emeltdíjas telefonos jóslás esetében.

A Szolgáltatás igénybevételének menete:

a)      Regisztráció: A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell a különböző weboldalakon meghirdetett felületen. A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

-        név, -        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím

A regisztráció során az alábbi adatokat is megkérdezzük, de ezen adatok megadása nem kötelező a regisztrációhoz:

-          születési hely,

-          családi állapot,

-          gyerekek száma

-          háziállatok

Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.

A fenti, kötelező adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A regisztráció végén a rendszer egy 6-jegyű titkos ügyfélkódot generál Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud Fogyasztó a későbbiek folyamán telefonálni és alapdíjas perceit lebeszélni. Fogyasztónak lehetősége van a kupont több részletben felhasználni.

b)      Kupon érvényessége:

A sikeres regisztrációt követően, a Fogyasztónak lehetősége van a kupont több részletben felhasználni. A kupon érvényes mindaddig, amíg Fogyasztó a meghirdetett perceket le nem beszélte. Egy Fogyasztó egy alkalommal kaphat alapdíjas perceket. A Fogyasztó azonosítása telefonszám alapján történik.  

c)      A Szolgáltatás igénybevétele:

A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és 6 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe, ahol alapdíjon beszélheti le a hirdetésben szereplő perceket.

 A rendszer minden telefonhívásnál közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó:

-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybeveheti a Szolgáltatást;
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét.

Az egyenleg lejárta után a hívás  megszakad és a kupon érvényessége megszűnik. Ezt követően a Fogyasztó ügyfélszolgálati munkatársunkhoz kerül, aki tájékoztatja a további vásárlási lehetőségekről.

3.      A Szolgáltatás alapdíjas hívószáma.

Szolgáltatás igénybe vétele: (06) 1-487-25-04

4.      A Szolgáltatás díja.

A szolgáltatás alapdíjas. A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét.

A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így csak az alapdíjas hívás költségeivel kell számolnia. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

5.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az élő telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetését rögzítse, valamint személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje.  

6.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

7.      A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8.      Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9.      A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

14.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybe vételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

18.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére a Telemedia Holding Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.) vagy elektronikus levelet küldenek az info@eso.tv email címre.

19.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

20.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

21.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.