LIGUE AGORA! 210 008 900
 
 
Necessita de ajuda? Info: 210 008 901

Általános szerződési feltételek bankkártyával fizetők részére

1. Kérjük olvassa el figyelmesen az általános szerződési feltételeket. A szolgáltatás igénybevételével a weboldalon, illetve telefonon keresztül, Ön elismeri, hogy betöltötte 18. életévét és elfogadja a szerződést. Amennyiben Ön nem ért egyet a szerződésben foglaltakkal, Ön nem jogosult igénybe venni a szolgáltatást sem a weboldalon, sem telefonon keresztül.

2. A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött nagykorú személy, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

3. A szerződés elfogadása
A szerződés létrejön a Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: ESO TV) és a Fogyasztó között. A szerződést az ESO TV módosíthatja saját belátása szerint, külön értesítés nélkül a Fogyasztó felé. A legfrissebb verzió felkerül a honlapra. Amennyiben Fogyasztó igénybe veszi a szolgáltatást, ezáltal elfogadja annak minden pontját amely a szolgáltatás igénybevétele pillanatában a weboldalon megtalálható. Kérjük olvassa el a szerződést időről időre az esetleges frissítések, változások követéséhez.

4. A szolgáltatás leírása
ESO TV regisztrált Fogyasztóit összeköti a jósokkal, akik különböző témákban tanácsadást végeznek: tarot kártya, szerelem, karrier, numerológia, i-ching, álomfejtés, asztrológia, stb. 
A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjas telefon díját a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 4. b) pontban foglaltak alapján előfizetést, jóslási csomagot vásárol, vagy a  jós meghirdetett percdíján beszél, melyet bankkártyájával/hitelkártyájával fizet meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolggáltatás igénybevételének menete:
a)      Regisztráció:
A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon, vagy weblapunkon (www.ezo.tv). A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód).
Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
A regisztráció során a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Az ellenőrzés során Fogyasztó kártyájáról egy minimális összeget befoglalunk, mely foglalás az ellenőrzési folyamat végén törlésre kerül, így ez az összeg nem kerül levonásra Fogyasztó kártyájáról. A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.
b)      Egyenlegfeltöltés:
Fogyasztó  bármikor tájékozódhat percdíjainkról, előfizetési és csomagajánlatainkról a www.ezo.tv weblapon, vagy ügyfélszolgálatunkon. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb fizetési konstrukciót. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag, illetve előfizetés percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.
A Fogyasztó a regisztrációt követően a következő lehetőségek közül választhat: 
- Előfizetés vásárlása: 
Fogyasztónak lehetősége van havi 10 perc áráért előfizetést vásárolni, mely összegért az első hónapban 30, a második hónaptól 20 perccel töltjük föl automatikusan egyenlegét. Az előfizetést  a www.ezo.tv weblapon, telefonos rendszerünk által, vagy ügyfélszolgálatunkon igényelheti. 
Az előfizetés ára: 4850 Ft/hó
Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.
A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld az info@eso.tv e-mail címre, vagy megteheti ezt ügyfélszolgálatunkon is.
- Jóslási csomag vásárlása:
Fogyasztónak lehetősége van egyenlegét előre feltölteni jóslási csomag vásárlásával, melyet a www.ezo.tv weboldalon tehet meg.
A csomagok díjai:
10 perc: 4 850 Ft
20 perc: 9 700 Ft
40 perc: 19 400 Ft
60 perc: 29 100 Ft

Percdíjas számlázás: 
Amennyiben a Fogyasztó egyenlege 0 perc, tehát sem jóslási csomagot, sem előfizetést nem vásárolt, vagy azt már felhasználta, a szolgáltatást a jósok meghirdetett percdíján tudja igénybe venni, ami 485 Ft/perc, mesterjós választása esetén 970 Ft/perc.
Mesterjós választása esetén az előre megvásárolt percek átszámításra kerülnek. Amennyiben a Fogyasztó mesterjóst választ beszélgetésre, az alap percdíjjal (485 Ft) számolt előfizetés, illetve csomagok megvásárolt percei is  a mesterjós percdíj alapján (970 Ft) kerülnek átszámításra. (Például, ha Fogyasztó egyenlege 10 perc és mesterjóst választ, akkor csak 5 perc tanácsadásra fogja tudni felhasználni meglévő egyenlegét)
Az ESO TV fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek. Az ESO TV fenntartja a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, illetve előfizetésre, azaz a megvásárolt csomagok percdíja, illetve a már megvásárolt előfizetés havidíja, esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan marad.
c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        vásárolhat előfizetést
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét
A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést az adott jós percdíján (485 Ft/perc, mesterjós esetén 970 Ft/perc). Ha a Fogyasztó ezt követően  is vonalban marad, a Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük.

5. A szolgáltatás díja
Az egyes jóslási csomagok, illetve előfizetés megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 4. b) pontjában megadott csomagokhoz, illetve előfizetéshez tartozó díjakat. Amennyiben Fogyasztó nem vásárol csomagot, illetve előfizetést, 485 Ft/perc percdíjon, illetve mesterjós választása esetén 970 Ft/perc percdíjon, veheti igénybe a szolgáltatást.  A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét. Mesterjós választása esetén a 4.b) pontban leírtak az irányadók.
A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

6. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy az ESO TV személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. ESO TV vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül illetve – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

7. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy ESO TV a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) minőségbiztosítási okokból rögzítse.

8. Az ESO TV semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

9. ESO TV nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. ESO TV nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

10. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11. A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a rendszer a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12. A ESO TV nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13. A jósok nem a ESO TV alkalmazottai.

14. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A ESO TV nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak. A jósok nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a ESO TV adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-ben, illetve elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000

18. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy e-mailt küldenek az info@eso.tv címre. 

19. A ESO TV fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

20. Jelen ÁSZF-et a ESO TV jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

21. Garanciavállalás
Fogyasztó, csak a ESO TV által nyújtott szolgáltatásban fellépő technikai hiba, vagy rendellenes működés esetén jogosult kártérítésre. ESO TV a Fogyasztót pénzvisszatérítés, vagy kompenzáció által kártalanítja. Kompenzáció során ESO TV a Fogyasztóval történt előzetes egyeztetésnek megfelelően ingyen perceket ír jóvá Fogyasztó egyenlegén. A kártérítés a Fogyasztó és a ESO TV előzetes megegyezésén alapszik. Mértéke arányos a kiesett szolgáltatással, maximum a teljes vételár összege lehet.

 

Az alapdíjas telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Bankkártyával fizetők részére

1.      Az Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) különböző reklámfelületeken meghirdetett telefonszámok felhívásával vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

2.      A Szolgáltatás leírása.
A Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalról történő kapcsolással érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Fogyasztó) számára. A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjat a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 2. pontban foglaltak alapján a hirdetésben szereplő telefonszám felhívásával a Fogyasztó telefonos jóslási csomagot vásárol ügyfélszolgálatunkon, melynek ellenértékét hitelkártyájával/bankkártyájával fizeti meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolgáltatás előnye, hogy a csomagok percdíja általában kedvezőbb, mint az emeltdíjas telefonos jóslás esetében.
A Szolgáltatás igénybevételének menete:
a)      Regisztráció: A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon. A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
- ;       telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód),
Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.
A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
A regisztráció során a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Ez oly módon történik, hogy a Fogyasztó kártyáját megterheljük 100 Ft-tal, mely összeget természetesen az első igénybe vett jóslási csomag összegéből jóváírunk.
A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.
b)      Egyenlegfeltöltés:
A regisztrációt követően ill. bármely későbbi bejelentkezés alkalmával ügyfélszolgálatunk tájékoztatást nyújt, hogy mely telefonos jóslási csomagokat (milyen áron és percdíjjal) kínálja a Fogyasztó számára. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb telefonos jóslási csomagot és engedélyezi, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját a csomag árával megterheljük. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel.
Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.
A Fogyasztó a regisztrációt követő első alkalommal az alábbi szuperkedvezményes csomagok közül választhat egyet:
-        3 perc ingyen VAGY
-        10 perc csak 1.000 Ft-ért (100 Ft/perc) VAGY
-        20 perc csak 2.000 Ft-ért (100 Ft/perc).
A Fogyasztónak a további belépések alkalmával is lehetősége van egyenlegét feltölteni, ill. ellenőrizni. Ezt mind telefonja segítségével, mind ügyfélszolgálatunk közreműködésével elvégezheti. A Fogyasztók a későbbi belépések alkalmával az alábbi csomagokat vásárolhatják meg:
-        10 perces csomag. Ára 4.750 Ft.
-        20 perces csomag. Ára 8.900 Ft. 600 Ft kedvezményt, egy ajándékpercet tartalmaz.
-        60 perces csomag. Ára 25.000 Ft. 3500 Ft kedvezményt, 7 ajándékpercet tartalmaz.
-        90 perces csomag. Ára 37.500 Ft. 5250 Ft kedvezményt, 11 ajándékpercet tartalmaz.
A Fogyasztónak különleges akció keretén belül lehetősége van havonta egyenlegét automatikusan 20 perccel feltölteni, ha a havi előfizetési opciót választja. Az első hónapban ajándékba adunk 20 percet, tehát összesen 40 percet beszélhet le a Fogyasztó. Előfizetés esetén a Fogyasztó ilyen módon az első hónapban 15 000 Ft, a további hónapokban 5500 Ft kedvezményben részesül. Az előfizetést az ügyfélszolgálatunk közreműködésével igényelheti. Az előfizetés ára 4000 Ft/hónap, melynek fejében 20 perc kerül jóváírásra a Fogyasztó egyenlegén, az első hónapban 40 perc. Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege 20 perccel feltöltésre kerül. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.
A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja, oly módon hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld a Telemedia Holding Kft. részére (1531 Budapest pf. 31.) levélben, vagy elektronikus úton az info@eso.tv email címre).
A Szolgáltató fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek.
Fenntartjuk a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, azaz a megvásárolt csomagok percdíja esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan.
c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        feltöltheti egyenlegét;
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét.
A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc 
múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést bruttó 475,- Ft/perc áron folytathatja. Ha a Fogyasztó ezt követően  is vonalban marad, a Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük, amelyre a Szolgáltatás végén szintén hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót.
Az egyenlegen felül elhasznált percek árát  10 percenként előre zároljuk és a beszélgetés végén az elhasznált percek alapján  utólag elszámoljuk.

3.      A Szolgáltatás alapdíjas hívószáma.
(06) 1-225-41-41

4.      A Szolgáltatás díja.
Az egyes jóslási csomagok megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 2. b) pontjában megadott csomagokhoz tartozó díjakat. A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét.
A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.
A Szolgáltatás megvásárlásáról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet a Fogyasztó által megadott email címre elküld.

5.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az élő telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetését rögzítse, valamint személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül ill. – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek a Szolgáltató számára, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

6.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:
       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.
A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.
Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

7.      A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8.      Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9.      A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

14.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

18.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére a Telemedia Holding Kft. részére (1531 Budapest Pf.: 31.).

19.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

20.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

21.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.