Általános szerződési feltételek bankkártyával fizetők részére

 

1. Kérjük olvassa el figyelmesen az általános szerződési feltételeket. A szolgáltatás igénybevételével a weboldalon, illetve telefonon keresztül, Ön elismeri, hogy betöltötte 18. életévét és elfogadja a szerződést. Amennyiben Ön nem ért egyet a szerződésben foglaltakkal, Ön nem jogosult igénybe venni a szolgáltatást sem a weboldalon, sem telefonon keresztül.

2. A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött nagykorú személy, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

3. A szerződés elfogadása
A szerződés létrejön az ESOTV Limited, The Penthouse, Carolina Court, Giuseppe Cali Street, Ta' Xbiex XBX1425 Malta (továbbiakban: ESO TV) és a Fogyasztó között. A szerződést az ESO TV módosíthatja saját belátása szerint, külön értesítés nélkül a Fogyasztó felé. A legfrissebb verzió felkerül a honlapra. Amennyiben Fogyasztó igénybe veszi a szolgáltatást, ezáltal elfogadja annak minden pontját amely a szolgáltatás igénybevétele pillanatában a weboldalon megtalálható. Kérjük olvassa el a szerződést időről időre az esetleges frissítések, változások követéséhez.

4. A szolgáltatás leírása
ESO TV regisztrált Fogyasztóit összeköti a jósokkal, akik különböző témákban tanácsadást végeznek: tarot kártya, szerelem, karrier, numerológia, i-ching, álomfejtés, asztrológia, stb. 
A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjas telefon díját a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 4. b) pontban foglaltak alapján előfizetést, jóslási csomagot vásárol, vagy a  jós meghirdetett percdíján beszél, melyet bankkártyájával/hitelkártyájával fizet meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirddetett telefonszámon.

A Szolgáltatás igénybevételének menete:

a)      Regisztráció:
A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon, vagy weblapunkon (www.ezo.tv). A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód).

Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A regisztráció során a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Az ellenőrzés során Fogyasztó kártyájáról egy minimális összeget befoglalunk, mely foglalás az ellenőrzési folyamat végén törlésre kerül, így ez az összeg nem kerül levonásra Fogyasztó kártyájáról. A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.

b)      Egyenlegfeltöltés:
Fogyasztó  bármikor tájékozódhat percdíjainkról, előfizetési és csomagajánlatainkról a www.ezo.tv weblapon, vagy ügyfélszolgálatunkon. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb fizetési konstrukciót. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag, illetve előfizetés percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.

A Fogyasztó a regisztrációt követően a következő lehetőségek közül választhat: 

- Előfizetés vásárlása: 
Fogyasztónak lehetősége van havi 10 perc áráért előfizetést vásárolni, mely összegért az első hónapban 30, a második hónaptól 20 perccel töltjük föl automatikusan egyenlegét. Az előfizetést  a www.ezo.tv weblapon, telefonos rendszerünk által, vagy ügyfélszolgálatunkon igényelheti. 
Az előfizetés ára: 4850 Ft/hó

Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.

A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld az info@eso.tv e-mail címre, vagy megteheti ezt ügyfélszolgálatunkon is.

- Jóslási csomag vásárlása:
Fogyasztónak lehetősége van egyenlegét előre feltölteni jóslási csomag vásárlásával, melyet a www.ezo.tv weboldalon tehet meg.
A csomagok díjai:
10 perc: 4 850 Ft
20 perc: 9 700 Ft
40 perc: 19 400 Ft
60 perc: 29 100 Ft

Percdíjas számlázás: 
Amennyiben a Fogyasztó egyenlege 0 perc, tehát sem jóslási csomagot, sem előfizetést nem vásárolt, vagy azt már felhasználta, a szolgáltatást a jósok meghirdetett percdíján tudja igénybe venni, ami 485 Ft/perc, mesterjós választása esetén 970 Ft/perc.
Mesterjós választása esetén az előre megvásárolt percek átszámításra kerülnek. Amennyiben a Fogyasztó mesterjóst választ beszélgetésre, az alap percdíjjal (485 Ft) számolt előfizetés, illetve csomagok megvásárolt percei is  a mesterjós percdíj alapján (970 Ft) kerülnek átszámításra. (Például, ha Fogyasztó egyenlege 10 perc és mesterjóst választ, akkor csak 5 perc tanácsadásra fogja tudni felhasználni meglévő egyenlegét)

Az ESO TV fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek. Az ESO TV fenntartja a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, illetve előfizetésre, azaz a megvásárolt csomagok percdíja, illetve a már megvásárolt előfizetés havidíja, esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan marad.

c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        vásárolhat előfizetést
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét

A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést az adott jós percdíján (485 Ft/perc, mesterjós esetén 970 Ft/perc). Ha a Fogyasztó ezt követően is vonalban marad, a rendszer 10 percet (4850 Ft-, mesterjóssal való beszélgetés esetén 9700 Ft-) zárol a Fogyasztó számláján. A Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük, a zárolást feloldjuk.

5. A szolgáltatás díja
Az egyes jóslási csomagok, illetve előfizetés megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 4. b) pontjában megadott csomagokhoz, illetve előfizetéshez tartozó díjakat. Amennyiben Fogyasztó nem vásárol csomagot, illetve előfizetést, 485 Ft/perc percdíjon, illetve mesterjós választása esetén 970 Ft/perc percdíjon, veheti igénybe a szolgáltatást.  A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét. Mesterjós választása esetén a 4.b) pontban leírtak az irányadók.

A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

6. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy az ESO TV személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. ESO TV vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül illetve – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

7. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy ESO TV a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) minőségbiztosítási okokból rögzítse.

8. Az ESO TV semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

9. ESO TV nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. ESO TV nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

10. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11. A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a rendszer a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12. A ESO TV nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13. A jósok nem a ESO TV alkalmazottai.

14. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A ESO TV nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak. A jósok nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a ESO TV adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-ben, illetve elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000

18. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy e-mailt küldenek az info@eso.tv címre. 

19. A ESO TV fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

20. Jelen ÁSZF-et a ESO TV jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

21. Garanciavállalás
Fogyasztó, csak a ESO TV által nyújtott szolgáltatásban fellépő technikai hiba, vagy rendellenes működés esetén jogosult kártérítésre. ESO TV a Fogyasztót pénzvisszatérítés, vagy kompenzáció által kártalanítja. Kompenzáció során ESO TV a Fogyasztóval történt előzetes egyeztetésnek megfelelően ingyen perceket ír jóvá Fogyasztó egyenlegén. A kártérítés a Fogyasztó és a ESO TV előzetes megegyezésén alapszik. Mértéke arányos a kiesett szolgáltatással, maximum a teljes vételár összege lehet.