Általános szerződési feltételek bankkártyával fizetők részére

1. Kérjük olvassa el figyelmesen az általános szerződési feltételeket. A szolgáltatás igénybevételével a weboldalon, illetve telefonon keresztül, Ön elismeri, hogy betöltötte 18. életévét és elfogadja a szerződést. Amennyiben Ön nem ért egyet a szerződésben foglaltakkal, Ön nem jogosult igénybe venni a szolgáltatást sem a weboldalon, sem telefonon keresztül.

2. A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött nagykorú személy, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

3. A szerződés elfogadása
A szerződés létrejön az ESO TV Ltd., Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, MSD1703 Msida, Malta (továbbiakban: ESO TV) és a Fogyasztó között. A szerződést az ESO TV módosíthatja saját belátása szerint, külön értesítés nélkül a Fogyasztó felé. A legfrissebb verzió felkerül a honlapra. Amennyiben Fogyasztó igénybe veszi a szolgáltatást, ezáltal elfogadja annak minden pontját amely a szolgáltatás igénybevétele pillanatában a weboldalon megtalálható. Kérjük olvassa el a szerződést időről időre az esetleges frissítések, változások követéséhez.

4. A szolgáltatás leírása
ESO TV regisztrált Fogyasztóit összeköti a jósokkal, akik különböző témákban tanácsadást végeznek: tarot kártya, szerelem, karrier, numerológia, i-ching, álomfejtés, asztrológia, stb. 
A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjas telefon díját a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 4. b) pontban foglaltak alapján előfizetést, jóslási csomagot vásárol, vagy a  jós meghirdetett percdíján beszél, melyet bankkártyájával/hitelkártyájával fizet meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolggáltatás igénybevételének menete:
a)      Regisztráció:
A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon, vagy weblapunkon (www.ezo.tv). A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód).
Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
A regisztráció során a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Az ellenőrzés során Fogyasztó kártyájáról egy minimális összeget befoglalunk, mely foglalás az ellenőrzési folyamat végén törlésre kerül, így ez az összeg nem kerül levonásra Fogyasztó kártyájáról. A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.
b)      Egyenlegfeltöltés:
Fogyasztó  bármikor tájékozódhat percdíjainkról, előfizetési és csomagajánlatainkról a www.ezo.tv weblapon, vagy ügyfélszolgálatunkon. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb fizetési konstrukciót. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag, illetve előfizetés percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.
A Fogyasztó a regisztrációt követően a következő lehetőségek közül választhat: 
- Előfizetés vásárlása: 
Fogyasztónak lehetősége van havi 10 perc áráért előfizetést vásárolni, mely összegért az első hónapban 30, a második hónaptól 20 perccel töltjük föl automatikusan egyenlegét. Az előfizetést  a www.ezo.tv weblapon, telefonos rendszerünk által, vagy ügyfélszolgálatunkon igényelheti. 
Az előfizetés ára: 4850 Ft/hó
Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.
A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld az info@eso.tv e-mail címre, vagy megteheti ezt ügyfélszolgálatunkon is.
- Jóslási csomag vásárlása:
Fogyasztónak lehetősége van egyenlegét előre feltölteni jóslási csomag vásárlásával, melyet a www.ezo.tv weboldalon tehet meg.
A csomagok díjai:
10 perc: 4 850 Ft
20 perc: 9 700 Ft
40 perc: 19 400 Ft
60 perc: 29 100 Ft

Percdíjas számlázás: 
Amennyiben a Fogyasztó egyenlege 0 perc, tehát sem jóslási csomagot, sem előfizetést nem vásárolt, vagy azt már felhasználta, a szolgáltatást a jósok meghirdetett percdíján tudja igénybe venni, ami 485 Ft/perc, mesterjós választása esetén 970 Ft/perc.
Mesterjós választása esetén az előre megvásárolt percek átszámításra kerülnek. Amennyiben a Fogyasztó mesterjóst választ beszélgetésre, az alap percdíjjal (485 Ft) számolt előfizetés, illetve csomagok megvásárolt percei is  a mesterjós percdíj alapján (970 Ft) kerülnek átszámításra. (Például, ha Fogyasztó egyenlege 10 perc és mesterjóst választ, akkor csak 5 perc tanácsadásra fogja tudni felhasználni meglévő egyenlegét)
Az ESO TV fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek. Az ESO TV fenntartja a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, illetve előfizetésre, azaz a megvásárolt csomagok percdíja, illetve a már megvásárolt előfizetés havidíja, esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan marad.
c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        vásárolhat előfizetést
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét
A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést az adott jós percdíján (485 Ft/perc, mesterjós esetén 970 Ft/perc). Ha a Fogyasztó ezt követően  is vonalban marad, a Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük.

5. A szolgáltatás díja
Az egyes jóslási csomagok, illetve előfizetés megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 4. b) pontjában megadott csomagokhoz, illetve előfizetéshez tartozó díjakat. Amennyiben Fogyasztó nem vásárol csomagot, illetve előfizetést, 485 Ft/perc percdíjon, illetve mesterjós választása esetén 970 Ft/perc percdíjon, veheti igénybe a szolgáltatást.  A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét. Mesterjós választása esetén a 4.b) pontban leírtak az irányadók.
A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

6. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy az ESO TV személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. ESO TV vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül illetve – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

7. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy ESO TV a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) minőségbiztosítási okokból rögzítse.

8. Az ESO TV semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

9. ESO TV nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. ESO TV nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

10. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11. A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a rendszer a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12. A ESO TV nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13. A jósok nem a ESO TV alkalmazottai.

14. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A ESO TV nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak. A jósok nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a ESO TV adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-ben, illetve elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000

18. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy e-mailt küldenek az info@eso.tv címre. 

19. A ESO TV fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

20. Jelen ÁSZF-et a ESO TV jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

21. Garanciavállalás
Fogyasztó, csak a ESO TV által nyújtott szolgáltatásban fellépő technikai hiba, vagy rendellenes működés esetén jogosult kártérítésre. ESO TV a Fogyasztót pénzvisszatérítés, vagy kompenzáció által kártalanítja. Kompenzáció során ESO TV a Fogyasztóval történt előzetes egyeztetésnek megfelelően ingyen perceket ír jóvá Fogyasztó egyenlegén. A kártérítés a Fogyasztó és a ESO TV előzetes megegyezésén alapszik. Mértéke arányos a kiesett szolgáltatással, maximum a teljes vételár összege lehet.

 

Az alapdíjas telefonos jóslás szolgáltatás általános szerződési feltételei (ÁSZF)

Bankkártyával fizetők részére

1.      Az ESO TV Ltd., Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, MSD1703 Msida, Malta (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) különböző reklámfelületeken meghirdetett telefonszámok felhívásával vehető igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti.

2.      A Szolgáltatás leírása.
A Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalról történő kapcsolással érhető el a Szolgáltatást igénybevevők (továbbiakban Fogyasztó) számára. A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjat a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 2. pontban foglaltak alapján a hirdetésben szereplő telefonszám felhívásával a Fogyasztó telefonos jóslási csomagot vásárol ügyfélszolgálatunkon, melynek ellenértékét hitelkártyájával/bankkártyájával fizeti meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon. A Szolgáltatás előnye, hogy a csomagok percdíja általában kedvezőbb, mint az emeltdíjas telefonos jóslás esetében.
A Szolgáltatás igénybevételének menete:
a)      Regisztráció: A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon. A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
- ;       telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód),
Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.
A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
A regisztráció során a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Ez oly módon történik, hogy a Fogyasztó kártyáját megterheljük 100 Ft-tal, mely összeget természetesen az első igénybe vett jóslási csomag összegéből jóváírunk.
A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.
b)      Egyenlegfeltöltés:
A regisztrációt követően ill. bármely későbbi bejelentkezés alkalmával ügyfélszolgálatunk tájékoztatást nyújt, hogy mely telefonos jóslási csomagokat (milyen áron és percdíjjal) kínálja a Fogyasztó számára. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb telefonos jóslási csomagot és engedélyezi, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját a csomag árával megterheljük. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel.
Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.
A Fogyasztó a regisztrációt követő első alkalommal az alábbi szuperkedvezményes csomagok közül választhat egyet:
-        3 perc ingyen VAGY
-        10 perc csak 1.000 Ft-ért (100 Ft/perc) VAGY
-        20 perc csak 2.000 Ft-ért (100 Ft/perc).
A Fogyasztónak a további belépések alkalmával is lehetősége van egyenlegét feltölteni, ill. ellenőrizni. Ezt mind telefonja segítségével, mind ügyfélszolgálatunk közreműködésével elvégezheti. A Fogyasztók a későbbi belépések alkalmával az alábbi csomagokat vásárolhatják meg:
-        10 perces csomag. Ára 4.750 Ft.
-        20 perces csomag. Ára 8.900 Ft. 600 Ft kedvezményt, egy ajándékpercet tartalmaz.
-        60 perces csomag. Ára 25.000 Ft. 3500 Ft kedvezményt, 7 ajándékpercet tartalmaz.
-        90 perces csomag. Ára 37.500 Ft. 5250 Ft kedvezményt, 11 ajándékpercet tartalmaz.
A Fogyasztónak különleges akció keretén belül lehetősége van havonta egyenlegét automatikusan 20 perccel feltölteni, ha a havi előfizetési opciót választja. Az első hónapban ajándékba adunk 20 percet, tehát összesen 40 percet beszélhet le a Fogyasztó. Előfizetés esetén a Fogyasztó ilyen módon az első hónapban 15 000 Ft, a további hónapokban 5500 Ft kedvezményben részesül. Az előfizetést az ügyfélszolgálatunk közreműködésével igényelheti. Az előfizetés ára 4000 Ft/hónap, melynek fejében 20 perc kerül jóváírásra a Fogyasztó egyenlegén, az első hónapban 40 perc. Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege 20 perccel feltöltésre kerül. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.
A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja, oly módon hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest pf. 31.) levélben, vagy elektronikus úton az info@eso.tv email címre).
A Szolgáltató fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek.
Fenntartjuk a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, azaz a megvásárolt csomagok percdíja esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan.
c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        feltöltheti egyenlegét;
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét.
A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc 
múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést bruttó 475,- Ft/perc áron folytathatja. Ha a Fogyasztó ezt követően  is vonalban marad, a Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük, amelyre a Szolgáltatás végén szintén hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót.
Az egyenlegen felül elhasznált percek árát  10 percenként előre zároljuk és a beszélgetés végén az elhasznált percek alapján  utólag elszámoljuk.

3.      A Szolgáltatás alapdíjas hívószáma.
(06) 1-225-41-41

4.      A Szolgáltatás díja.
Az egyes jóslási csomagok megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 2. b) pontjában megadott csomagokhoz tartozó díjakat. A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét.
A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.
A Szolgáltatás megvásárlásáról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet a Fogyasztó által megadott email címre elküld.

5.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az élő telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetését rögzítse, valamint személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül ill. – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek a Szolgáltató számára, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

6.      Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:
       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.
A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.
Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

7.      A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

8.      Szolgáltató nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

9.      A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

10.  Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11.  A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12.  A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13.  A jósok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

14.  A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15.  Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16.  Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.
A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. Jósaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17.  A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a Szolgáltató adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-beli, elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását az EsoTV Magyarország Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000.

18.  A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest Pf.: 31.).

19.  Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

20.  A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

21.  Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.